Varianten

Dit traject kent vier varianten die allemaal zijn bestemd voor een specifieke doelgroep. Voor alle varianten geldt dat de opleiding wordt betaald door de RVKO.

* ZIJ-Instroom

Voor enthousiaste en getalenteerde professionals met een afgeronde hbo- of wo- opleiding biedt de RVKO de variant Zij-instroom aan. Hierbij volg je gedurende maximaal  twee avonden of één dag per week de verkorte deeltijd--opleiding aan de Thomas More Hogeschool. Je krijgt een benoeming op één van de scholen van de RVKO als leerkrachtondersteuner. Hierbij werk je gedurende twee, drie of vier dagen in de week onder begeleiding van een bevoegde leerkracht in een groep. Gedurende dit intensieve traject is er persoonlijke begeleiding tijdens de werkzaamheden en de studie.
Bekijk de vacature ZIJ-Instroom.

* ZIJ-Traject

Voor professionals met een afgeronde hbo- of wo- opleiding biedt de RVKO de variant Zij-traject aan. Je volgt volgt gedurende maximaal twee jaar op twee avonden, of één dag per week de pabo-opleiding aan de Thomas More Hogeschool en loopt één of twee dagen per week stage in een groep op een basisschool van de RVKO in de regio Rotterdam. Zowel tijdens de stage als de studie word je op maat begeleid.
Bekijk de vacature ZIJ-Traject.

* (H)ALO-traject

Het (H)ALO-traject is opgezet voor kandidaten met een afgeronde ALO-opleiding en hen de mogelijkheid te bieden om in in maximaal twee jaar een pabo-diploma te halen en al tijdens de opleiding  in dienst te treden als leraarkrachtondersteuner /vakleerkracht gym bij de RVKO. De kandidaten volgen twee avonden of één dag per week onderwijs op de Thomas More Hogeschool en werken als vakdocent bewegingsonderwijs en leerkrachtondersteuner op een school van de RVKO.
Bekijk de vacature (H)ALO-traject.

* Zij-Instroom voor eerste- of tweedegraads docenten

Aan eerste- en tweedegraads docenten met minimaal drie jaar werkervaring biedt de RVKO een traject aan, waarbij de docent, naast het volgen van een op maat samengesteld opleidingstraject op de Thomas More Hogeschool (TMH), zelfstandig voor de groep staat. Gedurende dit intensieve traject is er goede persoonlijke begeleiding bij de werkzaamheden en de studie.
Bekijk de vacature Zij-Instroom voor eerste- of tweedegraads docenten