Ervaringen

Lees hieronder de ervaringen van David en Maureen. Zij zijn vorig jaar (2020) begonnen als Zij-Instromer bij de RVKO. Klik hier voor een impressie van een Zij-Instromer bij de RVKO en hier voor de ervaringen van een Zij-Instromer die haar baan als bestuursvoorzitter opzegde om aan de slag te gaan binnen het speciaal onderwijs.

 

David - De directe feedback van mijn mentor is super waardevol

Je bent 47 jaar, doet als afgestudeerd socioloog al vijftien jaar markt- en opinieonderzoek en voelt dat je op dood spoor bent beland. Wat doe je dan? Dan stap je naar de RVKO voor een zij-instroomtraject, je zegt je baan op en je staat in no time vol vuur les te geven aan ruim dertig stuiterende ‘informatiesponzen’. Zo verging het David Polders, al kwam er natuurlijk nét iets meer bij kijken.

Leren en werken
De beslissing om zijn ‘levensenergie’, zoals David het zelf noemt, in het basisonderwijs te zoeken, kwam niet uit de lucht vallen. “Met een vrouw die in het onderwijs heeft gewerkt en met nog wat docenten in mijn netwerk ben ik in ieder geval wel enthousiast geworden. Het feit dat ik zelf drie kinderen heb, speelt denk ik ook wel mee“, aldus de Capellenaar. “Na wat om me heen kijken heb ik begin 2019 via een vriend een proefles gegeven op een middelbare school. Dat beviel goed. Ondertussen was ik op het spoor gekomen van het zij-instroomtraject van de RVKO. Vooral het leer-werkelement sprak me meteen aan.”

Alsnog aangenomen
“ In september 2019, vlak voordat de aanmeldingstermijn voor de instroomgroep die februari 2020 zou starten afliep, heb ik gesolliciteerd. Ik kreeg tot mijn teleurstelling te horen dat ik me te weinig had georiënteerd. De maanden daarna heb ik alsnog op een zestal basisscholen meegelopen en mezelf ook bij een openbaar zij-instroomtraject aangemeld. Ik heb uiteindelijk op basis van goede verhalen toch weer gekozen voor de RVKO en werd alsnog aangenomen.” Na een positief assessment door een extern bureau kon David in juni 2020 het contract met de RVKO tekenen.

Goede klik
Daarmee verplichtte David zich onder andere om in twee jaar tijd de verkorte pabo-opleiding aan de Thomas More Hogeschool af te ronden. Het collegegeld en de boeken worden door de RVKO betaald. Als tegenprestatie blijft David na die twee jaar nog minimaal drie jaar aan de RVKO verbonden. David: “Ik ben op 1 september als leerkrachtondersteuner gestart op basisschool De Wingerd in Nieuwerkerk aan den IJssel. Ik geef drie dagen per week les aan groep 5 en groep 7. Daarnaast loop ik een dag college en doe ik een dag zelfstudie. Bij het lesgeven word ik dagelijks bijgestaan door twee ervaren leerkrachten in de rol van mentor. Daar moet een goede klik mee zijn en die is er gelukkig.”

Volwaardige collega
“Ze houden er volop rekening mee dat ik nog veel moet leren en hebben een positief-kritische houding. Het feit dat ik elke dag directe feedback van hen krijg is echt super waardevol! Wat ik vandaag heb geleerd, kan ik morgen al in praktijk brengen. Daar heb ik veel meer aan dan vier jaar in de schoolbank zitten. Ze zien me bovendien niet als stagiair, maar als volwaardige collega en ook dat is prettig. Het voordeel voor de kids zit hem er onder meer in dat we de klas regelmatig splitsen, waardoor we meer aandacht aan elk kind kunnen geven. De mentoren hebben er trouwens op hun beurt profijt van dat ze niet alle lessen hoeven te geven. Daardoor hebben ze meer tijd voor andere zaken.”

Zeer betrokken
“Het programma is al met al echt pittig, maar het is het meer dan waard! Ik kom vaak zelfs met meer energie thuis dan dat ik weg ging. Dat is ook deels te danken aan de betrokkenheid van het RVKO-bestuursbureau. Ze zijn altijd geïnteresseerd hoe het met me gaat, ook metmijn studie. En als ze ergens mee kunnen helpen, dan doen ze dat. Ik kan het iedereen aanbevelen, maar wel met het advies om er met volle overtuiging in te gaan. En met de lef om je zo nu en dan kwetsbaar op te durven stellen. Dan kan er een wereld voor je opengaan."

 

Maureen - Mijn toch al hoge verwachtingen zijn ruimschoots overtroffen

Na een studie Voeding en Diëtetiek gaf Maureen 17 jaar lang voedingsadvies aan onder andere kinderen in het ziekenhuis. Tegenwoordig ‘voedt’ de 40-jarige als onderwijsassistente tientallen ‘hongerige’ leerlingen in groep 4 en 8 met informatie. Dat doet ze als zij-instromer bij de RVKO en daar heeft ze geen moment spijt van. “Ik kom nu vol energie thuis en dat was voorheen wel anders”, aldus Maureen.

Het roer omgooien
Goed beschouwd komt Maureen hiermee terug op een beslissing die ze jaren geleden na de middelbare school had gemaakt. Maureen: “Ik twijfelde toen tussen de pabo en diëtetiek en het werd toen dus het laatste. Al heb ik daarbij wel met kinderen gewerkt, dat dan weer wel. De twijfel of die keus destijds de juiste was, bestond al veel langer. Vorig jaar voelde ik me op een kruispunt staan: of tot mijn pensioen in hetzelfde vak doorgaan, of het roer omgooien en alsnog voor de klas gaan staan. Ik heb toen vrij abrupt een paar dagen voor de sluitingsdatum voor aanmelding een sollicitatiebrief gestuurd naar de RVKO.”

Midden- en bovenbouw
“Het feit dat je drie dagen per week in elk geval inkomen hebt, was voor mij heel belangrijk. Dat is weliswaar een stuk minder dan ik gewend was, maar voor twee jaar is dat te overzien. Los daarvan had ik meteen een goed gevoel bij de mensen van de RVKO.” Maureen werd na een uitgebreid assessment aangenomen en verkoos basisschool De Wingerd in Nieuwerkerk aan den IJssel boven twee andere scholen in de regio Rotterdam. Hier geeft ze momenteel drie dagen per week les aan groep 8. Dat is een dag meer dan in het eerste semester, toen ze ook een dag groep 4 in de middenbouw onder haar hoede had.

Veel vrijheid Maureen:
“Het aantal dagen dat je voor de klas staat, kun je tot op zekere hoogte zelf bepalen. Ook in de manier van lesgeven heb je best veel vrijheid. Zo ben ik niet van het dingen opleggen, maar vraag ik bijvoorbeeld liever aan de klas wat zij zelf denken nodig te hebben voor een fijne dag. Verder heb ik al vroeg aangegeven graag wat meer alleen voor de klas te staan en zelfs dat was geen probleem. De groep waaraan ik les geef, is wel wat kleiner omdat we groep 8 vaak opsplitsen en mijn mentor dan de andere helft doet. Dat betekent wel wat minder directe feedback op basis van observatie, maar er zijn per saldo genoeg evaluatiemomenten.”

Sneller stappen maken
Ook over de samenwerking met de Thomas More Hogeschool is Maureen goed te spreken. Omdat deze in hetzelfde gebouw zit als de RVKO, vlakbij Rotterdam Centraal, zijn de communicatielijnen kort en is de betrokkenheid groot. “In het contact met andere pabo-studenten in onze deeltijdklas merk ik wel dat wij als zij-instromers veel sneller stappen maken dan met alleen stages. Ik ben er nu al van overtuigd dat ik er eind van dit schooljaar helemaal klaar voor zal zijn om zelfstandig door te gaan. Daar staat tegenover dat het flink aanpoten is om het programma in twee jaar te voltooien. Aan vijf dagen heb ik echt niet altijd genoeg.”

Volwaardige collega
“Al met al heeft het traject mijn verwachtingen overtroffen, en die waren al hoog. Niet alleen qua lesgeven aan en interactie met leerlingen, want geen dag is hetzelfde, maar ook qua begeleiding. Wat ook helpt is dat mijn directe collega’s me al vanaf het begin als volwaardige collega hebben geaccepteerd. Ik hoop nog een tijd bij De Wingerd te kunnen blijven.