Zij-instroom voor eerste- of tweedegraads docenten

Eerste- en tweedegraads docenten met een aantal jaar werkervaring voor de klas bezitten al competenties en kennis die zij direct kunnen inzetten in het basisonderwijs. Zij maken met de Thomas More Hogeschool (TMH) afspraken over een individueel scholingstraject, dat helemaal is aangepast aan het eigen kennis- en competentieniveau.

Gedurende de pabo-opleiding hebben de docenten naar keuze overdag, of ’s avonds onderwijs op de Thomas More Hogeschool, en zijn daarnaast groepsleerkracht op een van de scholen van de RVKO. Dit traject biedt jou de kans om in korte tijd een tweede lesbevoegdheid te halen, terwijl jij tijdens de opleiding al een aanstelling hebt bij de RVKO en op die manier vlieguren kunt maken in het basisonderwijs. Gedurende dit intensieve traject is er persoonlijke begeleiding tijdens de werkzaamheden en studie. Na het succesvol doorlopen van de pabo-opleiding krijg je een baangarantie als bevoegde leerkracht.

Jouw Profiel

• Een bevoegdheid als eerste- of tweedegraads docent;
• een goede oriëntatie op het werken in het basisonderwijs door middel van snuffelstages;
• minimaal drie jaar werkervaring als eerste- of tweedegraads docent;
• uitstekende Nederlandse taalvaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk);
• goede rekenvaardigheden;
• pedagogisch en didactisch vaardig, adaptief vermogen;
• potentieel om pedagogische en didactische kennis en vermogen verder uit te bouwen;
• goede zelfreflectie/ ‘iedere dag een beetje beter’;
• gedreven, leergierig en (maatschappelijk) betrokken;
• woonachtig in de regio Rotterdam.

Salaris en vergoedingen

• Volledige vergoeding van het collegegeld en van de kosten voor de studieboeken.
• Een aanstelling voor twee tot vier dagen als groepsleerkracht (Schaal L11, max. € 4.534,-). Bij de inschaling wordt rekening gehouden met het voorheen verdiende salaris.
• Je verbindt je door middel van een studiecontract tot minimaal drie jaar na je afstuderen aan de RVKO.

Motivatie voor dit traject

De RVKO is altijd ge├»nteresseerd in het werven van goede, gemotiveerde leerkrachten voor haar leerlingen. Er zijn veel eerste- en tweedegraads docenten die ook uitstekend geschikt zijn voor het basisonderwijs. Met dit traject heeft de RVKO een aantrekkelijk aanbod ontwikkeld voor de eerste- en tweedegraads docenten die graag willen werken met de leeftijdsgroep 4- tot 12-jarigen.

Procedure

Je kunt je sollicitatiebrief met cv via deze website naar de RVKO sturen. Bij een positieve reactie word jij uitgenodigd voor de gespreksronde, waarin je in gesprek zult gaan met de RVKO en de Thomas More Hogeschool. Hierbij worden je achtergrond, loopbaankeuzes, competenties, drijfveren en ambities besproken. Het vervolgtraject bestaat uit een praktijkassessment, de Wiscattoets (rekentoets Pabo) en een assessment bestaande uit een persoonlijkheids-, motivatie- en cognitieve capaciteitentest. Ook een uitgebreid gesprek met de TMH over het persoonlijke opleidingstraject maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Bij een positieve uitkomst van deze procedure worden een aanstelling en een ‘contract vergoeding studiekosten’ aangeboden.

Inschrijven Traject 1e/2e Graads Docenten