(H)ALO-Traject

De studenten van het (H)ALO-traject volgen een gedurende maximaal twee jaar de opleiding tot basisschoolleraar aan de Pabo. Zij hebben twee avonden of één dag per week onderwijs op de Thomas More Hogeschool (TMH) en werken als vakdocent bewegingsonderwijs en leerkrachtondersteuner op een school van de RVKO. Dit traject biedt jou de kans om in korte tijd een tweede lesbevoegdheid te halen, terwijl jij tijdens de opleiding al een aanstelling hebt bij de RVKO en op die manier vlieguren kunt maken in het basisonderwijs. Na het succesvol doorlopen van de pabo-opleiding krijg je een baangarantie als bevoegde leerkracht.

Jouw profiel:

• Een diploma van de (H)ALO opleiding;
• een goede oriëntatie op het werken in het basisonderwijs door middel van verschillende snuffelstages;
• uitstekende Nederlandse taalvaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk);
• goede rekenvaardigheden;
• pedagogisch en didactisch vaardig, adaptief vermogen;
• potentieel om pedagogische kennis en vermogen verder uit te bouwen;
• goede zelfreflectie / ‘iedere dag een beetje beter’;
• gedreven, leergierig, (maatschappelijk) betrokken en bereidheid tot mobiliteit;
• woonachtig in de regio Rotterdam.

Salaris en vergoedingen

• Volledige vergoeding van het collegegeld en van de kosten voor de studieboeken.
• Een aanstelling voor één of twee dagen als vakleerkracht (in de L10-schaal) en één of twee dagen als leerkrachtondersteuner (in schaal 7). Bij de inschaling in een trede wordt rekening gehouden met het voorheen verdiende salaris. In totaal werkt een (H)ALO-instromer twee, drie of vier dagen per week als vakleerkracht/leerkrachtondersteuner.
• Zodra je een groep geheel zelfstandig draait, zul je geheel worden ingeschaald in leerkrachtschaal L-10. Uiteraard gebeurt dit pas op het moment, dat je daaraan toe bent.
• Je verbindt je door middel van een studiecontract voor minimaal drie jaar na je afstuderen aan de RVKO.

Motivatie voor dit traject

Sinds 2003 hebben afgestudeerden van de pabo niet meer automatisch de bevoegdheid om bewegingsonderwijs te geven. Het gevolg hiervan is, dat er op de scholen steeds minder leerkrachten bevoegd zijn om bewegingsonderwijs te geven. Het (H)ALO-traject is opgezet om mensen met een afgeronde (H)ALO opleiding de mogelijkheid te geven om in korte tijd een pabo- diploma te halen en tijdens de opleiding in dienst te treden bij de RVKO.

Aannameprocedure

Je kunt je sollicitatiebrief met cv via deze website naar de RVKO sturen. Bij een positieve reactie word jij uitgenodigd voor de gespreksronde, waarin je in gesprek zult gaan met de RVKO en de Thomas More Hogeschool. Het vervolgtraject bestaat uit een praktijkassessment, Wiscattoets en een assessment bestaande uit een persoonlijkheids-, motivatie- en cognitieve capaciteitentest. Ook een uitgebreid gesprek met de pabo over het persoonlijke opleidingstraject maakt deel uit van de procedure.

Bij een positieve uitkomst van deze procedure worden een aanstelling en een ‘contract vergoeding studiekosten’ aangeboden.

inschrijven voor het (H)ALO-traject.