Varianten

Dit traject kent vier varianten en zijn allemaal bestemd voor een specifieke doelgroep. Voor alle varianten geldt dat de opleiding wordt betaald door de RVKO.

* ZIJ-Instroom

Voor professionals met een afgeronde hbo- of wo- biedt de RVKO de variant Zij-instroom aan. Hierbij volg je twee avonden of één dag per week de pabo-opleiding aan de Thomas More Hogeschool. Je krijgt een benoeming op één van de scholen van de RVKO als leerkrachtondersteuner. Hierbij werk je gedurende twee, drie of vier dagen in de week onder begeleiding van een bevoegde leerkracht in een groep. Gedurende dit intensieve traject is er persoonlijke begeleiding tijdens de werkzaamheden en de studie.
Bekijk de vacature ZIJ-Instroom.

* ZIJ-Traject

Voor professionals met een afgeronde hbo- of wo- biedt de RVKO de variant Zij-traject aan. Je volgt twee avonden of één dag per week de pabo-opleiding aan de Thomas More Hogeschool en loopt één of twee dagen per week stage in een groep op een basisschool van de RVKO in de regio Rotterdam. Zowel tijdens de stage als de studie word je op maat begeleid.
Bekijk de vacature ZIJ-Traject.

* (H)ALO-traject

Het (H)ALO-traject is opgezet voor kandidaten met een afgeronde ALO-opleiding en ze de mogelijkheid te geven om in korte tijd een pabo-diploma te halen en gelijktijdig in dienst te treden als leraarkrachtondersteuner /vakleerkracht gym bij de RVKO. De kandidaten volgen twee avonden of één dag per week onderwijs op de Thomas More Hogeschool en werken als vakdocent bewegingsonderwijs en leerkrachtondersteuner op een school van de RVKO.
Bekijk de vacature (H)ALO-traject.

* Zij-Instroom voor eerste- of tweedegraads docenten

Aan eerste- en tweedegraads docenten met minimaal drie jaar werkervaring biedt de RVKO een traject aan, waarbij de docent, na het volgen van de minor ‘werken in het basisonderwijs’ op de Thomas More Hogeschool (TMH), zelfstandig voor de groep staat en gelijktijdig een op maat samengestelde pabo-opleiding volgt.

Tijdens de minor ’werken in het basisonderwijs’ wordt gedurende zes maanden een gedegen en inspirerende inkijk geboden in het basisonderwijs. Deze minor staat gelijk aan de propedeusefase van de pabo (30 EC). In deze periode volg je gedurende twee avonden per week colleges op de TMH. Je kan er in deze periode voor kiezen om in dienst te blijven van je huidige werkgever, of om al als leerkrachtondersteuner (schaal 7) in dienst te komen van de RVKO. Hierbij werk je gedurende twee of drie dagen in de week onder begeleiding van een bevoegde leerkracht in een groep. Gedurende dit intensieve traject is er persoonlijke begeleiding tijdens de werkzaamhedenen de studie. 

Indien de minor succesvol is doorlopen, kun je als zelfstandige leerkracht werken op een basisschool van de RVKO (maximaal L11). Je volgt gelijktijdig een pabo-opleiding die door TMH op maat is samengesteld. Voorafgaand aan de minor is al met de TMH afgestemd hoe dit maatwerktraject er uit zal zien. Ook gedurende dit traject is er goede, persoonlijke begeleiding tijdens de werkzaamheden en de studie.
Bekijk de vacature Zij-Instroom voor eerste- of tweedegraads docenten