Zij-instroom voor eerste- of tweedegraads docenten

De eerste- en tweedegraads docenten doorlopen eerst de minor ‘werken in het basisonderwijs’ aan de Thomas More Hogeschool. In deze periode kan de docent in dienst blijven van de eigen werkgever. De minor staat gelijk aan de propedeusefase van de pabo. Aansluitend aan deze minor kan de docent via een maatwerktraject in een verkorte vorm de deeltijdopleiding van de pabo volgen en een lesbevoegdheid halen voor het basisonderwijs. 

Gedurende de pabo-opleiding, na de minor, hebben de docenten twee avonden per week onderwijs op de Thomas More Hogeschool en zijn daarnaast groepsleerkracht op een van de scholen van de RVKO. Dit traject biedt jou de kans om in korte tijd een tweede lesbevoegdheid te halen, terwijl jij tijdens de opleiding al een aanstelling hebt bij de RVKO en op die manier vlieguren kunt maken in het basisonderwijs. Gedurende dit intensieve traject is er persoonlijke begeleiding tijdens de werkzaamheden en studie. Na het succesvol doorlopen van de pabo-opleiding krijg je een baangarantie als bevoegde leerkracht.

Jouw Profiel

 • Een bevoegdheid als eerste- of tweedegraads docent.
 • Minimaal drie jaar werkervaring als eerste- of tweedegraads docent.
 • Uitstekende Nederlandse taalvaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Goede rekenvaardigheden.
 • Kindgericht, didactisch vaardig, adaptief vermogen.
 • Potentieel om pedagogische kennis en vermogen op te bouwen.
 • Goede zelfreflectie/ ‘iedere dag een beetje beter’.
 • Gedreven, leergierig en (maatschappelijk) betrokken.

Salaris en vergoedingen

 • Volledige vergoeding van het collegegeld en van de kosten voor de studieboeken, zowel in de minorfase als tijdens de tweede fase van de opleiding.
 • Een aanstelling voor twee tot vier dagen als groepsleerkracht (in maximaal L11) gedurende de tweede fase van de opleiding. Bij de inschaling wordt rekening gehouden met het voorheen verdiende salaris.
 • Je verbindt je door middel van een studiecontract voor minimaal drie jaar na je afstuderen aan de RVKO.

Motivatie voor dit traject

De RVKO is altijd geïnteresseerd in het werven van goede, gemotiveerde leerkrachten voor haar leerlingen. Er zijn veel eerste- en tweedegraads docenten die ook uitstekend geschikt zijn voor het basisonderwijs. In gesprekken met geïnteresseerde eerste- en tweedegraads docenten bleken de lengte van de pabo-opleiding en de salariëring in schaal 7 knelpunten op te leveren. Met dit traject heeft de RVKO een aantrekkelijk aanbod ontwikkeld voor de eerste- en tweedegraads docenten die graag willen werken met de leeftijdsgroep 4- tot 12-jarigen.

Procedure

Je kunt je sollicitatiebrief met cv via deze website naar de RVKO sturen. Bij een positieve reactie word jij uitgenodigd voor een eerste gesprek met een adviseur van de RVKO. Het vervolgtraject bestaat uit een meeloopdag, de Wiscattoets en een assessment bestaande uit een persoonlijkheids-, motivatie- en cognitieve capaciteitentest. Bij een positieve uitkomst van deze procedure wordt een aanstelling en een ‘contract vergoeding studiekosten’ aangeboden.

Inschrijven voor Zij-instroom voor eerste- of tweedegraads docenten.