Zij-Instroom

Voor kandidaten met een grote geschiktheid voor het onderwijs biedt de RVKO de variant Zij-instroom aan. Hierbij volg je in de avonduren of één dag per week de pabo-opleiding op de Thomas More Hogeschool en loop je één dag per week stage in een groep op een basisschool in de regio Rotterdam. Je krijgt een benoeming op één van de scholen van de RVKO als onderwijsondersteuner. Hierbij werk je gedurende drie dagen in de week onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht in een groep. Daarnaast heb je één betaalde studiedag per week. Gedurende dit intensieve traject is er persoonlijke begeleiding tijdens de werkzaamheden, de stage en de studie.

De RVKO biedt de deelnemers aan de Zij-instroomvariant:
• volledige vergoeding van het collegegeld en van de kosten voor de verplichte studieboeken;
• baangarantie als bevoegde leerkracht na het succesvol doorlopen van de pabo-opleiding;
• aanstelling als leerkrachtondersteuner voor twee of drie dagen in de week in schaal 7 van de CAO voor het primair onderwijs.;
• mogelijkheid voor een betaalde studiedag, waardoor de aanstelling in totaal vier dagen per week kan worden.
• Je verbindt je door middel van een studiecontract voor minimaal drie jaar na je afstuderen aan de RVKO.

Jouw profiel

• Minimaal een hbo-bachelordiploma;
• een uitgebreide oriëntatie op het werken in het basisonderwijs;
• bij voorkeur aantoonbare (vrijwilligers) werkervaring met kinderen;
• uitstekende Nederlandse taalvaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk);
• uitstekende rekenvaardigheden;
• kindgerichtheid, didactisch talent, adaptief vermogen;
• potentieel om pedagogische kennis en vermogen op te bouwen;
• hoge mate van zelfreflectie/ ‘iedere dag een beetje beter’;
• gedreven, leergierig en (maatschappelijk) betrokken.

Onze motivatie voor dit traject

Om gemotiveerde mensen te interesseren voor een baan in het basisonderwijs is het Zij-instroom traject ontwikkeld. Het Zij-instroomtraject is een aantrekkelijke mogelijkheid om tijdens de pabo-studie al op een basisschool te werken. Thomas More Hogeschool biedt dit traject aan in samenwerking met de RVKO. Door middel van deze trajecten worden kundige en talentvolle professionals uit diverse branches omgeschoold tot leerkracht in het basisonderwijs.

Procedure

Je kunt je sollicitatiebrief met cv via deze website naar de RVKO sturen. Bij een positieve reactie word jij uitgenodigd voor een eerste gesprek met een adviseur van de RVKO Allereerst wordt een gesprek gevoerd met een adviseur van de RVKO. Hierbij worden je achtergrond, loopbaankeuzes, competenties, drijfveren en ambities besproken. Het vervolgtraject bestaat uit het uit een meeloopdag, de Wiscattoets (rekentoets Pabo) en een assessment bestaande uit een persoonlijkheids-, motivatie- cognitieve capaciteitentest.

inschrijven voor Zij-instroom.